Metoda Biegun jest naszym drogowskazem

Metoda Biegun to autorska metoda, oparta o przemyślenia i doświadczenia Marka Kamińskiego. Powstała na podstawie ekstremalnych wypraw Marka, gdzie niejednokrotnie przekraczał granice ludzkiej wytrzymałości.

Metoda daje konkretne narzędzia pomocne w życiu codziennym dzieci i młodzieży wspierając ich odporność psychiczną i rozbudzając w nich motywację do realizacji swoich życiowych celów oraz marzeń.

Metoda Biegun

Metoda Biegun to autorskie rozwiązanie Marka Kamińskiego, oparte o przemyślenia i doświadczenia z jego niezwykłych wypraw. Wspiera w rozwoju osobistym – przede wszystkim budując motywację i chroniąc przed jej utratą. Biegun to inaczej konkretny, jasno zdefiniowany cel, a sama metoda w 5 praktycznych krokach pozwala przejść drogę do poznania samego siebie, by móc go realizować. Kluczem do wyznaczenia własnego bieguna są marzenia – nawet te z pozoru nieosiągalne.

Praca nad projektem podopiecznyc fundacji Marka kamińskiego

Krok - 1

Odkryj swój Biegun

Biegun to Twój cel, punkt dojścia, marzenie. Coś, do czego dążysz. Jest w Tobie i być może czeka jeszcze na określenie, poznanie. Aby zrobić to dobrzeć, najpierw uważnie przyjrzyj się... sobie.

Krok - 2

Mapa drogi

Mając już swój cel, nadszedł czas, by przygotować mapę drogi. Wizualizacja “punktów krytycznych” (możliwych trudności i przeszkód), aby wcześniej się z nimi oswoić.

Krok - 3

Droga jest ważna, nie cel

Droga to moment, kiedy wyruszasz, podejmujesz pierwsze działanie. Cel jest przed Tobą, ale wartością jest Droga, jaką przechodzisz. Twój cel, Ty sam/a i droga, którą dążysz, jesteście jednym.

Krok - 4

Dwa Bieguny- sukces i porażka

Obie te rzeczy nie są ani dobre, ani złe. Jedno i drugie jest doświadczeniem. Warto zastanowić się tutaj nad zwrotem "ponoszenie sukcesów i odnoszenie porażek".

Krok - 5

Poznaj samego siebie

Kim byłeś/aś w punkcie wyjścia, a kim w punkcie dojścia? Jak zmieniła Cię droga? Czego nauczyłeś/ nauczyłaś się o sobie? Jaką teraz będziesz tworzyć rzeczywistość? Co będzie teraz wyznaczać Twoją drogę?

Krok 1 - Odkryj swój biegun

Biegun jest dla mnie właśnie tym wszystkim, co wprawia mnie w ruch. Biegun jest czymś, co także Ty nosisz w sobie, i co powinieneś odkryć.

Biegun to Twój cel, punkt dojścia, marzenie, coś do czego dążysz. Jest w Tobie, czeka na jego określenie, wyrażenie. Aby go określić musisz przyjrzeć się sobie. Kim jestem? Co jest dla mnie najważniejsze w życiu? Skąd idę? Dokąd zmierzam? Jakie są moje marzenia? 

Krok 2 - Mapa drogi

Wewnętrzna siła nie polega na marzeniach, niezależności myślenia, tylko na zdolności budowania scenariuszy. Marząc o czymś od razu zastanów się, krok po kroku, jak to osiągnąć. A potem to zrealizuj.

Mając już swój cel, nadszedł czas, by przygotować mapę drogi. Wizualizacja “punktów krytycznych” (możliwych trudności i przeszkód), aby wcześniej się z nimi oswoić. Czego potrzebuję do takiej wyprawy? Jakiej wiedzy i umiejętności? 

Krok 3 - Droga jest ważna, nie cel

Najważniejsza jest droga i to, czego na tej drodze nauczymy się o sposobie i świecie.

Droga, to moment, kiedy wyruszasz, podejmujesz pierwsze działania. Cel jest przed Tobą, ale wartością jest Droga do niego. Twój cel, Ty sam i droga, którą dążysz jesteście jednym. To, że podążasz, jest tak samo istatne jak cel, do którego dążysz. Cel – Biegun – do którego zmierzasz, jest w Tobie.

Krok 4 - Dwa bieguny - sukces i porażka

W drodze do celu poznajemy czym jest sukces, a czym porażka

Obie te rzeczy nie są ani dobre ani złe, jedno i drugie jest doświadczeniem. Także sukces może zmienić się w porażkę – jeśli wbijamy się w pychę, możemy zaszkodzić sobie, innym. Sukces może być bardziej zwodniczy niż porażka. 

Krok 5 - Poznaj samego siebie

Całość drogi kumuluje się w zmianie wewnątrz człowieka. Osiągnięcie celu jest chwilą, lekcja o sobie jest na całe życie.

Kim byłeś w punkcie wyjścia, a kim w punkcie dojścia? Jak droga Cię zmieniła? Czego nauczyłeś/nauczyłaś się o sobie? Jaką teraz będziesz tworzyć rzeczywistość? Co zmieniło się zasadniczo w Tobie? Jakie wartości i przekonania stały się najważniejsze? Co będzie teraz wyznaczać Twoją drogę?